Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Решения на ОбС

Дневeн ред и взетите решения на 34-то редовно заседание на Общински съвет, проведено на 23.12.2021 год., Решения №№ 339-358 вкл.
30.12.2021

Изтегли от тук


На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Нови пазар могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им в съответния административен съд. Решения относно приемане, изменение или отмяна на подзаконови нормативни актове могат да се обжалват неограничено във времето


Дневeн ред и взетите решения на 33-то извънредно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 20.12.2021 год.
29.12.2021

Изтегли от тукНа основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Нови пазар могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им в съответния административен съд. Решения относно приемане, изменение или отмяна на подзаконови нормативни актове могат да се обжалват неограничено във времето


Дневeн ред и взетите решения на 32-ро редовно заседание на Общински съвет, проведено на 25.11.2021 год., Решения №№ 328-337 вкл.
02.12.2021

Изтегли от тукНа основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Нови пазар могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им в съответния административен съд. Решения относно приемане, изменение или отмяна на подзаконови нормативни актове могат да се обжалват неограничено във времето


Дневeн ред и взетите решения на 31-то редовно заседание на Общински съвет, проведено на 28.10.2021 год..
04.11.2021

Изтегли от тук

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Нови пазар могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им в съответния административен съд. Решения относно приемане, изменение или отмяна на подзаконови нормативни актове могат да се обжалват неограничено във времето


Дневeн ред и взетите решения на 30-то извънредно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 11.10.2021 год.
13.10.2021

Изтегли от тук

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Нови пазар могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им в съответния административен съд. Решения относно приемане, изменение или отмяна на подзаконови нормативни актове могат да се обжалват неограничено във времето


Дневeн ред и взетите решения на 29-то редовно заседание на Общински съвет, проведено на 30.09.2021 год..
06.10.2021

Изтегли от тук


На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Нови пазар могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им в съответния административен съд. Решения относно приемане, изменение или отмяна на подзаконови нормативни актове могат да се обжалват неограничено във времето