Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Решения на ОбС

Дневeн ред и взетите решения на 14-то извънредно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 01.10.2020 год., Решение № 151.
05.10.2020

Дневeн ред и взетите решения на 13-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 24.09.2020 год., Решения №№ 132-150 вкл.
04.10.2020

Дневeн ред и взетите решения на 12-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 30.07.2020 год., Решения №№ 120-131 вкл.
06.08.2020

Дневeн ред и взетите решения на 11-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 25.06.2020 год., Решения №№ 109-119.
01.07.2020

Дневeн ред и взетите решения на 10-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 28.05.2020 год., Решения №№ 97-108.
02.06.2020

Дневeн ред и взетите решения на 9-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 30.04.2020 год., Решения №№ 81-96 вкл.
05.05.2020