Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Решения на ОбС

Дневeн ред и взетите решения на 26-то редовно заседание на Общински съвет, проведено на 24.06.2021 год., Решения №№ 255-269 вкл.
01.07.2021

Дневeн ред и взетите решения на 25-то редовно заседание на Общински съвет, проведено на 27.05.2021 год., Решения №№ 245-254 вкл.
01.06.2021

Дневeн ред и взетите решения на 24-то редовно заседание на Общински съвет, проведено на 29.04.2021 год., Решения №№ 233-244 вкл.
10.05.2021

Дневeн ред и взетите решения на 23-то извънредно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 16.04.2021 год., Решение № 232.
21.04.2021

Дневeн ред и взетите решения на 22-ро редовно заседание на Общински съвет, проведено на 25.03.2021 год., Решения №№ 220-231 вкл.
31.03.2021

Дневeн ред и взетите решения на 21-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 25.02.2021 год., Решения №№ 209-219 вкл.
02.03.2021