Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Общински съветници

СПИСЪК

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

МАНДАТ 2019-2023

 

 1. АДЕМ АЛИТ АДЕМ
 2. АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ КУЦАРОВ
 3. ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ЯНЕВА
 4. ЕРДИВАН ВАСВИ МУСТАФА
 5. ЗЛАТКО ИВАНОВ ЗЛАТЕВ
 6. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ГАНЧЕВ
 7. ИВАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
 8. КРАСЕН ЦВЕТКОВ ДЕЯНОВ
 9. КРАСИМИР ЯНКОВ ИВАНОВ
 10. Д-Р КРАСИМИРА ДАМЯНОВА БУНОВА
 11. МИХАЍЛ ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
 12. НЕДРЕТ МЕХМЕД ЮСЕИН
 13. НОРАН КЕРИМ ТЕФИК
 14. НУРТЕН ДЖЕВДЖЕТОВА АХМЕД
 15. ИНЖ. ПЕНКА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА
 16. ПЛАМЕН ХРИСТОВ КИРИЛОВ
 17. РОСИЦА ИВАНОВА-ХРИСТЕВА
 18. СЕНИХА ЗИЯ СЕЛИМ
 19. ТОДОР АНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ
 20. Д-Р ХАМДИ САМИ АВДЖЪ
 21. ЮСЕИН ШАКИР ЮСЕИН