Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Тримесечни отчети

02-11-2021г. - Тримесечни отчети - 30.09.2021г


02-08-2021г. - Тримесечни отчети - 30.06.2021г


28-04-2021г. - Тримесечни отчети - 31.03.2021г


05-03-2021г. - Тримесечни отчети - 31.12.2020г


13-11-2020г. - Тримесечни отчети - 30.09.2020г


03-08-2020г. - Тримесечни отчети - 30.06.2020г


11-05-2020г. - Тримесечни отчети - 31.03.2020г


02-03-2020г. - Тримесечни отчети - 31.12.2019г


04-11-2019г. - Тримесечни отчети - 30.09.2019г


25-07-2019г. - Тримесечни отчети - 30.06.2019г


09-05-2019г. - Тримесечни отчети - 31.03.2019г


01-03-2019г. - Тримесечни отчети - 31.12.2018г


01-11-2018г. - Тримесечни отчети - 30.09.2018г


30-07-2018г. - Тримесечни отчети - 30.06.2018г


03-05-2018г. - Тримесечни отчети - 31.03.2018 г.


10-11-2017г. - Тримесечни отчети - 30.09.2017г


26-05-2017г. - Тримесечни отчети - 30.06.2017г


26-05-2017г. - Тримесечни отчети - 31.03.2017г.


Касово изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2016 година


Касово изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2016 година


Касово изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2016 година