Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Образование

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

 

Бюджет детски градини - 2021

Бюджет училища и ЦПЛР - 2021

 

Заповед за утвърдени формули за разпределение на средствата за делегирани от държавата дейности за 2021 година.


Информация за разпределение на средствата за делегирани от държавата дейности за 2021 година.

Правила за определяне на работните заплати на директорите на Детските градини и ЦПЛР - ОДК за 2021 година.Бюджет детски градини - 2020


Бюджет училища
 и ЦПЛР - 2020


Заповед за утвърдени формули за разпределение на средствата за делегирани от държавата дейности за 2020 година.


Информация за разпределение на средствата за делегирани от държавата дейности за 2020 година.


Правила за определяне на работните заплати на директорите на Детските градини и ЦПЛР - ОДК

 


Лицензирани доставчици на социални услуги за прeвенция на агресията