Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Програми

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Нови пазар за периода 2021-2025г
08.11.2021

Програма за намаляване на риска от бедствия 2021 - 2025 година на територията на Община Нови пазар
04.11.2021

Програма за опазване на околната среда на Община Нови пазар за периода 2021 - 2027 година
04.11.2021

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021г
22.02.2021

Програма за управление на Община Нови пазар за мандат 2019-2023 год.
26.02.2020

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Нови пазар за 2020 год.
26.02.2020