Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Правилници

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Нови пазар, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2019-2023 год.
18.05.2020

Правилник за дейността на общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и комунални дейности
05.11.2019

Правилник за устройството и дейността на Общински детски комплекс гр. Нови пазар
10.11.2017

Правилник за организацията и дейността на „Домашен социален патронаж” към Община Нови пазар
10.11.2017

Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите от Община Нови пазар (приет 2016 год.)
10.11.2017

Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите от община Нови пазар
16.03.2016