Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Правилници

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Нови пазар, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023 г. - Ревизия 2
29.12.2020

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Нови пазар, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2019-2023 год.
18.05.2020

Правилник за дейността на общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и комунални дейности
05.11.2019

Правилник за устройството и дейността на Общински детски комплекс гр. Нови пазар
10.11.2017

Правилник за организацията и дейността на „Домашен социален патронаж” към Община Нови пазар
10.11.2017

Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите от Община Нови пазар (приет 2016 год.)
10.11.2017