Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Кметове на кметства
с. Войвода     Кмет на кметство с. Войвода

Юзджан Ахмедов Еминов                                           снимка

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Войвода
•    Адрес: с.Войвода ул. Стефан Караджа № 1
•    Пощенски код: 9958
работно време
•    От: 08:00 ч. - До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (05325)
•    Телефони: 0885233311с.Енево    Кмет на кметство с.Енево

Антон Боянов Борисов                                          снимка

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Енево
•    Адрес: с.Енево ул.Георги Димитров № 32
•    Пощенски код: 9919
работно време
•    От: 08:00 ч. - До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (0537)
•    Телефони: 0885302743
с. Избул    Кмет на кметство с. Избул

Недрет Ремзи Мехмед                                         снимка

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Избул
•    Адрес: с.Избул ул.Пирин № 2
•    Пощенски код: 9959
работно време
•    От: 08:00 ч. - До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (05325)
•    Телефони: 0885302741с. Мировци    Кмет на кметство с. Мировци

Валентин Добрев Кръстев                                снимка

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Мировци
•    Адрес: с.Мировци ул.Стоян Мураданларски № 37А
•    Пощенски код: 9921
работно време
•    От: 08:00 ч. - До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (05329)
•    Телефони: 0887073903с. Памукчии    Кмет на кметство с. Памукчии

Кадир Ахмед Бодур                                               снимка

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Памукчии
•    Адрес: с.Памукчии ул.Свобода № 1
•    Пощенски код: 9934
работно време
•    От: 08:00 ч. - До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (053220)
•    Телефони: 0885302745с. Правенци    Кмет на кметство с. Правенци

Юсеин Ахмед Мехмед                                            снимка

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Правенци
•    Адрес: с.Правенци ул.Христо Ботев №22
•    Пощенски код: 9945
работно време
•    От: 08:00 ч. - До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (05321)
•    Телефони: 0887925280с. Стан    Кмет на кметство с. Стан

Валентин Георгиев Димитров                           снимка

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Стан
•    Адрес: с.Стан ул.Генерал Скобелев № 4
•    Пощенски код: 9917
работно време
•    От: 08:00 ч. - До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (0537)
•    Телефони: 0888540402с. Стоян Михайловски    Кмет на кметство с. Стоян Михайловски

Шенол Ремзи Халил                                                     снимка

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Стоян Михайловски
•    Адрес: с.Стоян Михайловски ул.Александър Стамболийски № 2
•    Пощенски код: 9928
работно време
•    От: 08:00 ч. - До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (053221)
•    Телефони: 0885302746