Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия в община Нови пазар

Заседание относно восъчна зрялост 2020 година.


Писмо относно неприсъствена среща свързана с подготовката на зиминия сезон 2020 -2021 г.

Протокол от четвърто редовно заседание на общински съвет за намаляване на риска от бедствия в община Нови пазар - 2019г.


Дневен ред за провеждане на четвърто редовно заседание на Съвета - 2019г.


Протокол от Трето редовно заседание на Съвета-на стъпване на етап "восъчна зрялост посевите от житни култури 2019г.


Дневен ред за провеждане на трето редовно заседание на Съвета - 2019г.

 

Заповед № 617 относно обявяване настъпването на етап "восъчна зрялост"


Заповед № 612 относно забрана за къпането във водни обекти


Протокол № 2 от второ заседание на Съвета за намаляване на риска от бедствия


Утвърден Годишен план за организиране дейностите за защитата на населението при бедствия и аварии през 2019г. на територията на Община Нови пазар.

Проект на Годишен план за организиране на деностите за защита на населението при бедствия и аварии 2019г.

Проект на Годишен доклад за защитата при бедствия на територията на Община Нови пазар през 2018г.


Протокол 3 на общински съвет за намаляване риска от бедствия


Протокол от първо заседание на работна група назначена със Заповед № 168/30.01.2018г.


Заседание № 3 на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, относно готовността на общината и създадената организация за участие в гасене на горски и полски пожари по време на пожароопасния сезон на 2018 год.


Заповед 168/30.01.2018г. за определяне на работна група за актуализиране на Общинския план за защита при бедствия и плана за евакуация


Указания относно организиране дейностите за защитата при бедствия и аварии на територията на Община Нови пазар през 2018 г.


Годишен план за организиране дейностите за защитата при бедствия и аварии на територията на Община Нови пазар през 2018 г.


ПРОТОКОЛ 1


ПИСМО

Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на Община Нови пазар през 2017 г.


Протокол 2 от второ заседание на общински съвет за намаляване риска от бедствия

"Общински съвет за намаляване на риска от бедствия"  - Протокол от трето редовно заседание

Заседание на Щаба за защита при бедствия и аварии


Правила за устройството и дейността на съвета за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Нови пазар


Протокол от първо заседание и взети решения


Дневен ред на първо заседание на съвета и Проект на правила за дейността на съвета 

Заповед 1312/16.12.2016 г. относно създаване на съвет за намляване на риска от бедствия на територията на Община Нови пазар