Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Съобщения за връчване на Актове за установяване на задължения


Съобщение ДОПК Христо Колев Георгиев07122021

Съобщение ДОПК Теменужка Атанасова Тодорова07122021

Съобщение ДОПК Стилиян Маринов Станков07122021

Съобщение ДОПК Румяна Стефанова Симеонова07122021

Съобщение ДОПК Перузя Руфи Назиф07122021

Съобщение ДОПК Павел Константинович Димитров07122021

Съобщение ДОПК Мариана Русева Ефтимова07122021

Съобщение ДОПК Левент Ремзи Ибрям07122021

Съобщение ДОПК Ерсин Джелил Адем07122021

Съобщение ДОПК Демир Демирев Асенов07122021

Съобщение ДОПК Данаил Димитров Драганов07122021

Съобщение ДОПК Веселин Добрев Иванов07122021

Съобщение ДОПК Васил Давидов Василев07122021

Съобщение ДОПК Албена Йонкова Стефанова07122021


Съобщение ДОПК Яшар Сали Ибрям02122021

Съобщение ДОПК Фатмя Мустафа Мехмед02122021

Съобщение ДОПК Сенаим Вейсал Реджеб02122021

Съобщение ДОПК Сали Ахмед Хакъ02122021

Съобщение ДОПК Петранка Станева Димитрова02122021

Съобщение ДОПК Нурджихан Шюкри Хакъ02122021

Съобщение ДОПК Николай Андреев Колев02122021

Съобщение ДОПК Миланка Христова Мутафова02122021

Съобщение ДОПК Кольо Георгиев Колев02122021

Съобщение ДОПК Едает Мехмед Юсню02122021

Съобщение ДОПК Диана Динева Иванова02122021

Съобщение ДОПК Веселина Йосифова Колева02122021

Съобщение ДОПК Венцислав Цветанов Величков02122021

Съобщение ДОПК Бейхан Салиев Ахмедов02122021

Съобщение ДОПК Али Салим Мехмед02122021


Съобщение ДОПК Севинч Сюлейманова

Съобщение ДОПК Станка Ангелова

Съобщение ДОПК Росен Атанасов

Съобщение ДОПК Петър Петров

Съобщение ДОПК Нуртен Селим

Съобщение ДОПК Иванка Станкова

Съобщение ДОПК Валентина Недева

Съобщение ДОПК Асен Демиров

Съобщение ДОПК Андрейка КостадиноваСъобщение ДОПК - Данаил Младенов Николов


Съобщение ДОПК - Aнгелина Стойкова Митева

Съобщение ДОПК - Pидван Ахмедов Хасанов

Съобщение ДОПК - Данчо Димитров Маринов

Съобщение ДОПК - Емилия Янева Боянова

Съобщение ДОПК - Емине Исметова Илиева

Съобщение ДОПК - Иван Ивелинов Славов

Съобщение ДОПК - Исмаил Юсуфов Исмаилов

Съобщение ДОПК - Милен Севдалинов Христов

Съобщение ДОПК - Наталия Янкова Емилова

Съобщение ДОПК - Сергей Анатолиевич Ришковой


Съобщение по ДОПК - Павидера ЕООД