Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Председател на общински съвет
Михаил Петров Михайлов    
Михаил Петров Михайлов е роден на 07.02.1966 година в град Левски, семеен.

Завършва средното си образование през 1985 година в спортно училище „ Георги Бенковски“ в гр. Плевен.
През 1991 година завършва първото си висше образование в НСА „Васил Левски“ гр. София.
През 2010 година завършва второто си висше образование във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, специалност право.
В момента е действащ адвокат в адвокатска колегия гр. Шумен.

 

стая 304

тел: 0537 95150

e-mail: obs_npazar@abv.bg

приемен ден: петък