Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Председател на общински съвет
Иван Валентинов Ганчев    
Иван Валентинов Ганчев е на 30 год.

Завършил е средното си образование в Езикова гимназия „Никола Вапцаров”, гр. Шумен,
немски и английски език, а висшето си образование в РУ „Ангел Кънчев”, специалност Право.

След завършване на висше образование работи по специалността си,
последователно в Община Нови пазар, като юрисконсулт, и в кантора в гр. Шумен, на същата позиция.

 

стая 304

тел: 0537 95150

e-mail: obs_npazar@abv.bg

приемен ден: петък