Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

В процес на разработка

Окончателен проект на Общ устройствен план на Община Нови пазар
18.10.2019

"Екологична оценка на Общ устройствен план на община Нови пазар - Oкончателен проект " - след забележки РИОСВ 31.05.2019г
31.05.2019

Протокол от Обществено обсъждане на екологична оценка на ОУП
13.05.2019

Окончателния вариант на Екологичната оценка, коригирана след всички постъпили забележки
13.09.2018

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ОКОНЧАТЕЛНА, СЛЕД ПРЕРАБОТКА
09.07.2018

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
27.04.2018