Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

АРХИВ - Месечни отчети за касово изпълнение

Касово изпълнение на бюджета до месец 04 2016 година
13.05.2016

Касово изпълнение на бюджета за месец 11 2015 година
14.12.2015

Касово изпълнение на бюджета за месеци 01-05 2015 година
26.11.2015

Касово изпълнение на бюджета за месеци 06-10 2015 година
26.11.2015

Касово изпълнение на бюджета за месец февруари 2014 година
15.07.2015

Касово изпълнение на бюджета за месец март 2014 година
15.07.2015