Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

„Процедура за определяне на съдебни заседатели в Окръжен съд – Шумен”

Протокол на комисията за представяне на кандидатури за съдебни заседатели за Окръжен съд Шумен, на основание Закона за съдебната власт

Протокол

Доклад от Председателя на комисията за представяне на кандидатури за съдебни заседатели

Доклад

Протокол на комисията, Списък на допуснатите кандидати и комплектите документи на шестимата кандидати.

Документация

Обявление относно Решение 518/25,05,2018 г

Обявление

Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели в Окръжен съд – Шумен

Обявление

Заявление за съгласие;

Заявление

Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.З от ЗСВ /

Декларация