Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Проекто Бюджет 2013

Културен календар
08.02.2013

Спортен Календар
08.02.2013

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА 2012 Г. И ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2013 Г. НА ПРИХОДИТЕ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
04.02.2013

Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2012г. и проект на бюджет 2013 г държавни дейности
04.02.2013

Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2012г. и проект на бюджет 2013 г - местни дейности
04.02.2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за проект на разчет за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи на Община Нови пазар за 2013.год.
04.02.2013