Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Стратегии

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Нови пазар 2016-2020 год.
06.12.2017

Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
10.11.2017

Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат 2015 – 2019 год. (приета 2016 год.)
10.11.2017

Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Нови пазар (2016-2020 год.)
10.11.2017

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 2014-2020 г. (Проект към 27.06.2014 г.)
31.08.2015

С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
11.06.2015