Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
ПУП

O Б Я В Л Е Н И Е № 68/24.09.2020 год. за изработен ПУП
24.09.2020

O Б Я В Л Е Н И Е № 67/18.09.2020 год. за изработен ПУП
18.09.2020

O Б Я В Л Е Н И Е № 66/18.09.2020 год. за изработен ПУП
18.09.2020

O Б Я В Л Е Н И Е № 64/09.09.2020 год. за изработен ПУП
17.09.2020

O Б Я В Л Е Н И Е № 64/09.09.2020 год. за изработен ПУП
10.09.2020

O Б Я В Л Е Н И Е № 63/01.09.2020 год. за изработен ПУП
02.09.2020