Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
ПУП

O Б Я В Л Е Н И Е № 45/10.07.2020 год. за изработен ПУП
10.07.2020

O Б Я В Л Е Н И Е № 44/10.07.2020 год. за изработен ПУП
10.07.2020

O Б Я В Л Е Н И Е № 43/10.07.2020 год. за изработен ПУП
10.07.2020

O Б Я В Л Е Н И Е № 42/10.07.2020 год. за изработен ПУП
10.07.2020

O Б Я В Л Е Н И Е № 41/08.07.2020 год. за изработен ПУП
10.07.2020

O Б Я В Л Е Н И Е № 40/02.07.2020 год. за изработен ПУП
02.07.2020