Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Бюджет 2010

Отчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2010 г. в Община Нови пазар
06.08.2010

Предложение Отчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2010 год. в Община Нови пазар
06.08.2010

Отчет за извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2009 г. община Нови пазар
06.08.2010

Отчет към 30.06.2010 г. и проект на бюджет 2010 - разходи - местни дейности
06.08.2010

Отчет 30.06.2010 г. и проект на бюджет 2010 – разходи - делегирани от държавата дейности
06.08.2010

Сборен отчет към 30.06.2010 г. и проект на бюджет 2010 г. на приходите след ЗИДЗДБ на община Нови пазар
06.08.2010