Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Преброяване 2021 г.

Обучение на преброители и контрольори.
17.08.2021
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ    Във връзка с „Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.“, Общинска преброителна комисия – Нови пазар обявява, че ще се проведе обучение на одобрените преброители и контрольори на 26.08.2021 год. /четвъртък/ от 09:00 ч. в залата на НЧ „Христо Ботев” гр.Нови пазар с адрес: ул.„Патриарх Евтимий” №1.

Списък на одобрените кандидати за преброители и контрольори в Община Нови пазар за Преброяване 2021 год.
02.08.2021

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С „ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г.
28.05.2021


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с „Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.“, Общинска преброителна комисия – Нови пазар обявява набиране на нови 6 преброители, включително резервни преброители.

В тази връзка желаещите да се включат могат да подадат заявление с изискуемите документи всеки работен ден от 08,00 ч. до 17,00 ч. в общинска администрация Нови пазар, находяща се на адрес: град Нови пазар, ул. „В. Левски“ № 3 – Център за административно обслужване, в срок от 25 май до 10 юни 2021 г., включително.

Кандидатите за преброители трябва да отговарят на изискванията, посочени в „Указание за подбор на лицата,...


Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември - 3 октомври
20.01.2021

Министерският съвет на свое заседание прие Решение преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0,00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20,00 часа на 3 октомври 2021 г.

Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0,00 часа на 7 септември 2021 г. до 24,00 часа на 17 септември 2021 г.

Преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител ще се извърши от 8,00 часа на 18 септември 2021 г. до 20,00 часа на 3 октомври 2021 г.

Всички данни за населението...


Започва набиране на преброители за Преброяване 2021
23.09.2020

От 23 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори.

         В община Нови пазар ще бъдат назначени 39 преброители и 11 контрольори.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование,...