Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

АРХИВ - Годишен финансов отчет

Публикуване на Годишен финансов отчет на Община Нови пазар, съгласно чл.170 от ЗПФ и т.33 и т.34 от ДДС № 16/13.12.2014г.
12.10.2015

Архив 2010 година
04.07.2013

Становище на Сметна палата
04.07.2013

Одитен доклад на Сметна палата
04.07.2013

Обяснителна записка към финансовия отчет на община Нови пазар за 2012 година
04.07.2013

Обща рекапитулация по параграфи на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2012 година
04.07.2013