Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Реализирани

Съобщение и документи във връзка с финансово подпомагане на процедури "ин витро"
15.07.2021
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

Започна прием на документи за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на двойки и семейства с репродуктивни проблеми от Община Нови
пазар.
В края на месец април Общински съвет прие Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на двойки и семейства с репродуктивни проблеми от Община Нови пазар. Правилникът за организацията и реда за подпомагане на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, както и необходимите документи за кандидатстване
са качени на сайта на Община Нови пазар.

Попълненият комплект документи се подава в запечатан плик, адресиран до отдел „Хуманитарна политика и ППСН“.

За въпроси: Златина Таскова - заместник-кмет по „Хуманитарна политика и ППСН“ в Община Нови пазар.

Телефон: 0889 00 88 01 (в рамките на работното време)

Решение относно Правилник за финансовото подпомагане на процедури "ин витро".

Документи за кандидатстване .

ПРОЕКТ - BG16RFOP001-2.001-0009 „Подобряване на енергийната ефективност в сградата на общинска администрация Нови пазар""
16.08.2019