Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Кметски наместници
Ивайло Георгиев Капитанов            Кметски наместник с.Писарево

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Писарево
•    Адрес: с.Писарево ул. Христо Ботев № 1
•    Пощенски код: 9927
работно време
•    От: 08:00 ч. - До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (05329)
•    Телефони: 0885302752
Други населени места, които се обслужват от кметския наместник
•    с. Беджене
Жеко Йорданов Жеков           Кметски наместник с.Тръница

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Тръница
•    Адрес: с.Тръница ул. Панайот Волов № 2
•    Пощенски код: 9925
работно време
•    От: 08:00 ч. - До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (05329)
•    Телефони: 088703386

Милен Методиев Янков         Кметски наместник с.Жилино

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Жилино
•    Адрес: с.Жилино ул.Христо Ботев 2
•    Пощенски код: 9929
работно време
•    От: 08:00 ч. - До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (053221)
•    Телефони: 0882454575 

Ивалин Василев Павлов             Кметски наместник с.Зайчино ореше

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Зайчино ореше
•    Адрес: с.Зайчино ореше ул.Димитър Петров 12
•    Пощенски код: 9918
работно време
•    От: 08:00 ч. - До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•     Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (0537)
•    Телефони: 0885302744Нуртен Емин Мехмед           Кметски наместник с.Преселка

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Преселка
•    Адрес: с.Преселка ул.Георги Димитров 38
•    Пощенски код: 9922
работно време
•    От: 08:00 ч. - До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (05329)
•    Телефони: 0885302750Сесил Тургай Бодур       Кметски наместник с.Сечище                           

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Сечище
•    Адрес: с. Сечище, ул. "Ален мак" №2
•    Пощенски код: 9923
работно време
•    От: 08:00 ч. - До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч. 
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция 
•    Kод за междуселищно избиране: (053220)
•    Телефони: 0885 30 27 48