Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Дневен ред на сесии

17.12.2021 г. - Проект за дневен ред за 34-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 23.12.2021 год.


 

16.12.2021 г. - Проект за дневен ред за 33-то извънредно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 20.12.2021 год.


18.10.2021 г. - Проект за дневен ред за 32-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 25.11.2021 год.


21.10.2021 г. - Проект за дневен ред за 31-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 28.10.2021 год.


08.10.2021 г. - Проект за дневен ред за 30-то извънредно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 11.10.2021 год.


21.09.2021 г. - Проект за дневен ред за 29-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 30.09.2021 год.


08.09.2021 г. - Проект за дневен ред за 28-то извънредно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 10.09.2021 год. 


23.07.2021 г. - Проект за дневен ред за 27-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 29.07.2021 год.


17.06.2021 г. - Проект за дневен ред за 26-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 24.06.2021 год.


21.05.2021 г. - Проект за дневен ред за 25-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 27.05.2021 год.


18.03.2021 г. - Проект за дневен ред за 24-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 29.04.2021 год.


14.04.2021 г. - Проект за дневен ред за 23-то извънредно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 16.04.2021 год. (петък)


18.03.2021 г. - Проект за дневен ред за 22-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 25.03.2021 год.


18.02.2021 г. - Проект за дневен ред за 21-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 25.02.2021 год.


21.01.2021 г. - Проект за дневен ред за 20-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 28.01.2021 год.


06.01.2021 г. - Проект за дневен ред за 19-то извънредно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 07.01.2021 год. (четвъртък)


14.12.2020 г. - Проект за дневен ред за 18-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 21.12.2020 год.


19.11.2020 г. - Проект за дневен ред за 17-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 26.11.2020 год. (четвъртък)


04.11.2020 г. - Проект за дневен ред за 16-то извънредно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 09.11.2020 год. (понеделник)


20.10.2020 г. - Проект за дневен ред за 15-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 29.10.2020 год. (четвъртък), 13,30 часа, Многофункционалната зала в сградата на Общинска администрация


29.09.2020 г. - Проект за дневен ред за 14-то извънредно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 01.10.2020 год. (четвъртък) от 17:00 часа, в зала 310 в сградата на Общинска администрация.


19.05.2020 г. - Проект за дневен ред за 13-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 24.09.2020 год. (четвъртък), 13,30 часа, Многофункционалната зала в сградата на Общинска администрация


23.07.2020 г. - Проект за дневен ред за 12-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 30.07.2020 год. (четвъртък), 13,30 часа, Многофункционалната зала в сградата на Общинска администрация


18.06.2020 г. - Проект за дневен ред за 11-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 25.06.2020 год. (четвъртък), 13,30 часа, Многофункционалната зала в сградата на Общинска администрация


20.05.2020 г. - Проект за дневен ред за 10-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 28.05.2020 год. (четвъртък), 13,30 часа, Многофункционалната зала в сградата на Общинска администрация


24.04.2020 г. - Проект за дневен ред за 9-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 30.04.2020 год. (четвъртък), 13,30 часа, Многофункционалната зала в сградата на Общинска администрация


21.02.2020 г. - Проект за дневен ред за 7-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 27.02.2020 год. (четвъртък), 13,30 часа, зала 310 в сградата на Общинска администрация.


07.02.2020 г. - Проект на дневен ред за 6-то извънредно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 10.02.2020 год. (понеделник), 17,00 часа, зала 310 в сградата на Общинска администрация.


22.01.2020 г. - Проект за дневен ред за 5-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 30.01.2020 год. (четвъртък), 14,00 часа, Многофункционалната зала в сградата на Общинска администрация".


12.12.2019 г. - Проект за дневен ред за 4-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 18.12.2019 год. (сряда), 13,30 часа, в сградата на Общинска администрация".


22.11.2019 г. - Проект за дневен ред за 3-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 28.11.2019 год., 13,30 часа, в сградата на Общинска администрация".


21.11.2019 г. - Проект на дневен ред за 2-ро извънредно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 22.11.2019 год. 17.30 часа, в сградата на Общинска администрация.


13.11.2019 г. - Проект на дневен ред за 1-во извънредно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 13.11.2019 год. 17.30 часа, зала 304 в сградата на Общинска администрация.


20.09.2019 г. - Проект за дневен ред за 61-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 20.09.2019 год., 13,30 часа, в сградата на Общинска администрация".


23.08.2019 г. - Проект за дневен ред за 60-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 30.08.2019 год., 13,30 часа, зала 310 в сградата на Общинска администрация".


19.07.2019 г. - Проект за дневен ред за 59-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 26.07.2019 год., 13,30 часа, зала 310 в сградата на Общинска администрация".


17.06.2019 г. - Проект за дневен ред за 57-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 21.06.2019 год., 13,30 часа, зала 310 в сградата на Общинска администрация".


23.05.2019 г. - Проект за дневен ред за 56-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 31.05.2019 год., 13,30 часа, зала 310 в сградата на Общинска администрация".


16.04.2019 г. - Проект за дневен ред за 55-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 24.04.2019 год., 13,30 часа, зала 310 в сградата на Общинска администрация".


20.03.2019 г. - Проект за дневен ред за 54-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 29.03.2019 год., 13,30 часа, зала 310 в сградата на Общинска администрация".


14.02.2019 г. - Проект за дневен ред за 53-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 22.02.2019 год., 13,30 часа, зала 310 в сградата на Общинска администрация".


17.01.2019 г. - Проект за дневен ред за 52-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 25.01.2019 год., 13,30 часа, зала 310 в сградата на Общинска администрация".


 14.12.2018 г. - Проект за дневен ред за 51-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 20.12.2018 год., 13,30 часа, многофункционална зала в сградата на Общинска администрация".


23.11.2018 г. - Проект за дневен ред за 49-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 30.11.2018 год., 13,30 часа,зала 310 в сградата на Общинска администрация".


18.10.2018 г. - Проект за дневен ред за 48-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 26.10.2018 год., 13,30 часа,зала 310 в сградата на Общинска администрация".


19.07.2018 г. - Проект за дневен ред за 45-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 27.07.2018 год., 13,30 часа,зала 310 в сградата на Общинска администрация".


20.06.2018 г. - Проект за дневен ред за 43-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 28.06.2018 год., 13,30 часа,зала 310 в сградата на Общинска администрация".


18.05.2018 г. - Проект за дневен ред за 42-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 25.05.2018 год., 13,30 часа, Многофункционална зала на НЧ "Христо Ботев - 1872".


20.04.2018 г. - Проект за дневен ред за 41-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 27.04.2018 год., 13,30 часа, Многофункционална зала на НЧ "Христо Ботев - 1872".


22.03.2018 г. - Проект за дневен ред за 40-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 30.03.2018 год., 13,30 часа, Многофункционална зала на НЧ "Христо Ботев - 1872".


15.02.2018 г. - Проект за дневен ред за 39-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 23.02.2018 год., 13,30 часа, Многофункционална зала на НЧ "Христо Ботев - 1872".


18.01.2018 г. - Проект за дневен ред за 38-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 26.01.2018 год., 13,30 часа, зала 310 в сградата на общината.


03.01.2018 г. - Проект на дневен ред за 37-во извънредно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 05.01.2018 год. 18.30 часа, зала 304 в сградата на общината.


13.12.2017 г. - Проект за дневен ред за 36-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 20.12.2017 год., 13,30 часа,Многофункционална зала при НЧ "Христо Ботев - 1872"


17.11.2017 г. - Проект за дневен ред за 34-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 24.11.2017 год., 13,30 часа, зала 310 в сградата на общината.


19.10.2017 г. - Проект за дневен ред за 33-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 27.10.2017 год., 13,30 часа, зала 310 в сградата на общината.


22.09.2017 г. - Проект за дневен ред за 32-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 29.09.2017 год., 13,30 часа, зала 310 в сградата на общината.


14.08.2017 г. - 13.12.2017 г. -


21.07.2017 г. - Проект за дневен ред за 30-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 28.07.2017 год., 13,30 часа, зала 310 в сградата на общината.


14.07.2017 г. - Проект на дневен ред за 29-мо извънредно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 19.07.2017 год. 16.30 часа, зала 310 в сградата на общината.


15.06.2017 г. - Проект за дневен ред за 28-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 23.06.2017 год., 13,30 часа.


09.06.2017 г. - Проект на дневен ред за 27-мо извънредно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 12.06.2017 год. 17,00 часа.19.05.2017 г. - Проект за дневен ред за 26-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 26.05.2017 год., 13,30 часа.20.04.2017 г. - Проект за дневен ред за 25-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 28.04.2017 год., 13,30 часа.24.03.2017 г. - Проект за дневен ред за 24-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 31.03.2017 год., 13,30 часа.14.02.2017 г. - Проект за дневен ред за 23-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 22.02.2017 год., 13,30 часа.20.01.2017 г. - Проект на дневен ред за 22-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 27.01.2017 год., 13,30 часа.

16.12.2016 г. - Проект на дневен ред за 20-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 23.12.2016 год., 13,30 часа.


17.11.2016.г. - Проект на дневен ред за 19-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 25.11.2016 год., 13,30 часа.