Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Конкурси

Обявление за конкурс за незаета длъжност в Общинска администрация Нови пазар - Директор на дирекция"Местни данъци и такси"
14.05.2021

О Б Я В Я В А - КОНКУРС за незаетата длъжност при Община Нови пазар - Директор на Център за настаняване от семеен тип №2 за деца с увреждания (ЦНСТ№2ДУ), Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания (ЦНСТМУ) и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ)
23.03.2021

Обява конкурс за незаета длъжност Директор на Дневен център за деца с увреждания ( ДЦДУ) "Къщичката"
18.06.2020

Обява конкурс за незаета длъжност Директор на Дом за стари хора
18.06.2020

Обявление за конкурс за длъжност СЕКРЕТАР
05.03.2020

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността “директор” на следните образователни институции на територията на Община Нови пазар:Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Нови пазар;Детска градина „Радост”, с. Мировци; Детска градина „Горска теменужка”, с. Избул.
27.01.2020