Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Конкурси

Заповед №988/13.10.2021 за обявен конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Детска градина "Китка" гр.Нови пазар
04.11.2021

Обявление за конкурс за незаета длъжност в Общинска администрация Нови пазар - Директор на дирекция"Местни данъци и такси"
14.05.2021

О Б Я В Я В А - КОНКУРС за незаетата длъжност при Община Нови пазар - Директор на Център за настаняване от семеен тип №2 за деца с увреждания (ЦНСТ№2ДУ), Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания (ЦНСТМУ) и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ)
23.03.2021

Обява конкурс за незаета длъжност Директор на Дневен център за деца с увреждания ( ДЦДУ) "Къщичката"
18.06.2020

Обява конкурс за незаета длъжност Директор на Дом за стари хора
18.06.2020

Обявление за конкурс за длъжност СЕКРЕТАР
05.03.2020