Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Бюджет 2009

Финансово обезпечаване на Програма спорт 2009 г.
13.03.2009

Годишен доклад по дълга към 31 декември 2008 и размер на дълга за 2009 г.
13.03.2009

Отчет за извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2008 г.
13.03.2009

Сборен отчет за 2007 г. и проект на бюджет 2008 г. на приходите
13.03.2009

Обобщен отчет към 31.12.2008 г. и проект за бюджет 2009
13.03.2009

Отчет за изпълнението на бюджет 2008 год. и проект за бюджет 2009 год. /по функции/
13.03.2009