Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Новини - Общински съвет Нови пазар


СПИСЪК на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – НОВИ ПАЗАР / МАНДАТ 2020-2023 ГОДИНА
26.02.2020
СПИСЪК
на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
ЗА РАЙОНЕН СЪД – НОВИ ПАЗАР / МАНДАТ 2020-2023 ГОДИНА

 

            Общински съвет Нови пазар, на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, публикува списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Нови пазар за мандат 2019 – 2023 г., заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи:


Промяна часът на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, инвестиции и трудова заетост
24.02.2020
Промяна часът на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, инвестиции и трудова заетост
Новият начален час на заседанието на комисията е от 17.00 часа на 26.02.2020 г. /сряда/ в зала 310 в Общинска администрация

Проект за дневен ред за 7-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 27.02.2020 год. (четвъртък), 13,30 часа, зала 310 в сградата на Общинска администрация.
21.02.2020

Проект за дневен ред за 6-то извънредно заседание, насрочено за 10.02.2020 год. (понеделник), 17,00 часа, зала 310 в сградата на Общинска администрация.
07.02.2020

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СПИСЪКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – НОВИ ПАЗАР ЗА МАНДАТ 2020-2023 ГОДИНА
05.02.2020

Във връзка с необходимост от попълване на списъка на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд – Нови пазар и в изпълнение на Протокол № 5 от 30.01.2020г. от заседание на Общински съвет – Нови пазар, в частта относно Решение № 45/30.01.2020г. на ОбС - Нови пазар, прието въз основа на Предложение с вх. № 00-29/22.01.2020г. от Иван Ганчев относно: „Откриване на процедура за попълване списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Нови пазар (мандат 2020-2023)”, се продължава откритата с Решение № 687-56/31.05.2019г. на ОбС Нови пазар процедура за определяне на съдебни заседатели в Районен съд Нови пазар  за мандат 2020-2023г., с оглед допълване на списъка с още 5 (пет) кандидата до достигане на определения от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Шумен брой.