Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Търгове

Заповед за търг № 735 от 29.07.2021 год.
29.07.2021

Заповед № 732/28.07.2021 г. за спечелен тър
28.07.2021

Заповед за търг № 709 от 21.07.2021 год.
21.07.2021

Заповед за търг № 708 от 21.07.2021 год.
21.07.2021

Заповед за търг № 699 от 20.07.2021 год.
20.07.2021

Заповед за търг № 698 от 20.07.2021 год.
20.07.2021