Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Проект БЮДЖЕТ


ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2010 - РАЗХОДИ
20.01.2010

ПРОЕКТ НА РАЗЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи в Община Нови пазар за 2010 г.
20.01.2010

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА 2009 Г. И ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2010 Г. НА ПРИХОДИТЕ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
20.01.2010

Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2010 г. на община Hови Пазар
20.01.2010

Програма за развитие на читалищната дейност в община нови пазар съгласно чл.26, ал.2 от закона за народните читалища
20.01.2010