Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Заместник-кметове
Златина Атанасова Таскова

Заместник кмет „ХП и ППСН” на Община Нови пазар

 


       

 

 Златина Таскова е дипломиран магистър по български и руски език, специализирала е публична администрация,
психология, социални дейности и др. От 1993 г. до 2003 г. е работила в Помощно училище „Станата”.
Следващите пет години  е директор на училището. В периода 2008-2011 г. ръководи дирекция „Хуманитарна политика”
в община Нови пазар. От 2012 г. е директор на ПУ „Станата”. От  1 август 2017 г. до 31 март 2020 г. е директор на 
Центъра за специална образователна подкрепа „ХЕЛА“.

Стая 307

Тел. 0537 / 95523, факс 0537 / 24010

e-mail: z.taskova@novipazar.bg


Айсел  Исмаил Руфад

Заместник кмет „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС” на Община Нови пазар

 /assets/Zam-Kmetove/zam-kmet-1.JPG

Родена на 26.01.1979.г.

Основно образование – ОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Нови пазар – 1985 – 1993 г.

Средно образование–СОУ „Васил Левски”гр. Нови пазар– 1993–1996 г.

Висше образование – ШУ „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен – специалност „Турска филология” – магистър– 1996 – 2002г.

Образователно-квалификационна степен – магистър – „Регулиране и контрол на социалните дейности” – 2006 – 2007 г.

Българско училище за политика към НБУ– 2008 – 2009

Професионална кариера:

- от 03.02.2003.г. – Учител в ОУ „Хр. Ботев” с. Памукчи

- от 03.01.2008.г. – Зам. кмет на Община Нови пазар

Обществени ангажименти:

- общински съветник в ОбС – Нови пазар, мандат 2007 г. до м. 01.2008.г.

- член на постоянните комисии в ОбС – Нови пазар 2007 г. до м. 01.2008.г.

Семейно положение:

Омъжена с една дъщеря

Хоби:

- четене на книги

- пътуване

Любима мисъл:

„Не вървете по стъпките на другите, защото няма да оставите следи”

 

Стая 303

Тел. 0537 / 95525, факс 0537 / 24010

e-mail: aisle.rufad@abv.bg

Приемен ден – понеделник – 10,00 – 12,00 часа

Петък – 10,00 – 12,00 часа