Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Текущи

Проект "Подобряване на материално-техническата база на читалищата в Община Нови пазар“ да се помести на сайта на общината в раздел "Проекти" подраздел "Текущи"
23.04.2021

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ " ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР"
01.10.2019

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ " ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР"
01.10.2019

Информация по проект "Център за грижа за лица с умствена изостаналост"
13.06.2019

Информация по Проект "Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на територията, на Община Нови пазар"
09.04.2019

BG16RFOP001-2.001-0012 „Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. НОВИ ПАЗАР, сграда на ОДМВР- Шумен, РУ Нови пазар“
01.02.2019