Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Съобщения

"Патронажна грижа +" в Община Нови пазар
10.05.2021

Обява относно третиране на тревни площи
23.04.2021

Съобщение за планови прекъсвания на доставката на електроенергия -Нови пазар
20.04.2021

Информация за преценяване извършване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение
20.04.2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ2 "Калина Малина"
15.04.2021

Уведомление за инвестиционно предложение - "Еко комплекс Станата" ЕООД
13.04.2021