Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Съобщения

Съобщение за нарушено водоподаването поради възникнала авария - с. Памукчии
18.10.2021

Заповед №988/13.10.2021 за обявен конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Детска градина "Китка" гр.Нови пазар
15.10.2021

Заповед №987/12.10.2021 за предоставяне за ползване на заявителите поземлени имоти от ОПФ
13.10.2021

Съобщение за планови прекъсвания на доставката на електроенергия - Нови пазар
13.10.2021

Заповед №983/12.10.2021 за обявяване 14.10.2021 за неработен ден
12.10.2021

КАМПАНИЯ "ПРИЕМИ МЕ" НАБИРА НОВИ ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ В ОБЛАСТ ШУМЕН
12.10.2021

Целта на кампанията е набиране на допълнителен брой приемни родители в област Шумен, като тя се реализира по проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Община Шумен е партньор на Агенцията за социално подпомагане в реализирането на проекта, чиито цели са:

  • Да се усъвършенства моделът за предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ и разшири обхватът ѝ в страната, както и по отношение на целевите групи;
  • Да се подкрепи процесът на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа...