Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Проекти на нормативни актове
СЪОБЩЕНИЕ Относно: Приемане на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Нови пазар
15.11.2021

Приемане на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Нови пазар

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Уведомявам гражданите и заинтересованите страни, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации” с предмет:

 

            Приемане на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Нови пазар

Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

  • на хартиен носител:

            адрес: гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски” № 3, Център за информация и услуги.

            На вниманието на: Калоян Хинчев – Секретар на община Нови пазар.

  • по електронен път:

на ел. поща: npazar@icon.bg или novipazar@novipazar.bg

На вниманието на: Калоян Хинчев – Секретар на община Нови пазар.

 

Период на консултацията: 30 (тридесет) дни: от 15.11.2021 год. до 15.12.2021 год.

 

Съдържание на документацията:

Проект на Доклад относно приемане на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Нови пазар

Калкулация такси


Проект на Решение на ОбС – Нови пазар


Проект на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Нови пазар

Приложения към наредбата

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

С уважение,

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Нови пазар