Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Местни избори - 2019г.
13.08.2019 г. - Населени места в община Нови пазар придобили статут на кметство.
14.08.2019 г. - Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия на територията на Община Нови пазар за произвеждане на Избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.
15.08.2019 г. - https://www.cik.bg/bg/decisions/600/2019-08-09
15.08.2019 г. - https://www.cik.bg/bg/decisions/603/2019-08-12

20.08.2019 г. - Въпроси и отговори
20.08.2019 г. - ЗАЯВЛЕНИЯ - ИЗБОРНИ КНИЖА

21.08.2019 г. - Съобщение за подаване на заявления за гласуване в избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.
02.09.2019 г. - Заповед № 1003/30.08.2019г. за образуване на СИК

11.09.2019 г. - Избирателни списъци във връзка с провеждане на месни избори 2019г. - I част
11.09.2019 г. - Избирателни списъци във връзка с провеждане на месни избори 2019г. - I част - допълнение


13.09.2019 г. - Kонсултации на 18.09.2019г. от 17:00 часа


24.09.2019 г. - https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/banners - Разяснителна кампания


24.09.2019 г. - https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/video - Разяснителна кампания


24.09.2019 г. - Заповед относно места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Нови пазар


26.09.2019 г. - Избирателни списъци - Местни избори - 2019г. - част II


16.10.2019 г. - Списък на заличените лица


22.10.2019 г. - Образци на удостоверения издадени от Министерство на вътрешните работи за издаване на лична карта


23.10.2019 г. - Заповед № 1313/22.10.2019г. за забрана за продажба на алкохол на 27 октомври 2019г.