Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Избори за народно събрание 26.03.2017г.

27-03-2017 - СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК / ПСИК23-03-2017 - Телефони на Районна прокуратура гр. Нови пазар и Районно управление на МВР гр. Нови пазар за подаване на сигнали16-03-2017 - Съобщение за обучение на СИК и ПСИК16-03-2017 - Заповед за опазване на обществения ред - забрана за продажба и употреба на алкохол16-03-2017 - Съобщение за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придружаването16-03-2017 - Заповед за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването


 
15-03-2017 - Обръщение на МВР и копия от удостоверения, които ще бъдат издавани на българските граждани15-03-2017 - Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26.03.2017.г. 11-03-2017 - Заповед № 232 от 10.03.2017.г. - за образуване на подвижна избирателна секция


15-02-2017 - Заповед № 126 / 13.02.2017.г. на Кмета на Община Нови пазар във връзка с условията и реда за провеждане на предизборната кампания в изборите за народни представители на 26.03.2017.г.10-02-2017 - Избирателни списъци за провеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017.г.


09-02-2017 - Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК в Община Нови пазар за изборите за народни представители на 26.03.2017.г.


01-02-2017 - Заповед № 89 / 01.02.2017.г. за образуване на избирателни секции

01-02-2017 - Съобщение за жителите на Община Нови пазар


01-02-2017 - Заявления - Изборни книжа

01-02-2017 - е-услуги за избори01-02-2017 - Справки в избирателни списъци01-02-2017 - Въпроси и отговори