Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изпълнението на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания-Етап 2-предоставяне на новите услуги”, Договор №BG05M9OP001-2.090-0010-С10, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Нови пазар обявява процедура за подбор на персонал за  11  работни места ЦГЛУИ с. Памукчии на трудов договор за длъжности

                  

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на проект Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания-Етап 2-предоставяне на новите услуги, Договор №BG05M9OP001-2.090-0010-С10, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Нови пазар обявява процедура за подбор на персонал за  11  работни места ЦГЛУИ с. Памукчии на трудов договор за длъжности, както следва:

 

 1. Директор на 8 часов работен ден-1 бр.
 • Образование: висше /бакалавър, магистър/;
 • Трудов стаж: Минимум 1 година. С предимство ще се считат кандидати с опит в предоставяне на социални услуги в домашна среда и/или работа по проекти.
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки, като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Да имат желание за работа с хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 65 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.
 • Вид договор: Трудови договори
 • Срок на договора: 12 месеца
 • Място на работа - ЦГЛУИ с. Памукчии

 

 1. „Санитар” на 8 часов работен ден – 4 бр.;

Изисквания към кандидатите за работа:

 • Образование: Няма изисквания;
 • Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит в предоставяне на социални услуги в Специализирани институции и други социални услуги в общността или в домашна среда.
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки, като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Да имат желание за работа с хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 65 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.
 • Умения за работа с почистващи препарати, дезинфекция на сгради и др.

Вид договор: Трудови договори

Срок на договора: 12 месеца

Място на работа - ЦГЛУИ с. Памукчии

3 .Социален работник на 4 часов работен ден -2 бр.или 1 на 8 часов работен ден;

 • Образование: висше /бакалавър, магистър/;
 • Трудов стаж: Минимум 1 година. С предимство ще се считат кандидати с опит в предоставяне на социални услуги в домашна среда и/или работа по проекти.
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки, като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Да имат желание за работа с хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 65 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.
 • Вид договор: Трудови договори
 • Срок на договора: 12 месеца
 • Място на работа - ЦГЛУИ с. Памукчии

 

4.Медицински специалисти/ мед. сестра /- на 4 часов работен ден-3 бр.

 • Образование: висше медицинско /бакалавър, магистър/;
 • Трудов стаж: Минимум 1 година. С предимство ще се считат кандидати с опит в предоставяне на социални услуги в домашна среда и/или работа по проекти.
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки, като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Да имат желание за работа с хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 65 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.
 • Умения за работа с почистващи препарати, дезинфекция на сгради и др.

Вид договор: Трудови договори

Срок на договора: 12 месеца

            Място на работа - ЦГЛУИ с. Памукчии

 

 1. Психолог –на 4 часов работен ден-3 броя
 • Образование: висше /бакалавър, магистър/;
 • Трудов стаж: Минимум 1 година. С предимство ще се считат кандидати с опит в предоставяне на социални услуги в домашна сред и работа по проекти.
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки, като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Да имат желание за работа с хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 65 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип

Вид на договора:трудов договор

Място на работа: Община Нови пазар, ЦГЛУИ с. Памукчии

Срок на заетост 12 месеца

 1. пазач-портиер 6 часов работен ден – 1бр.

 

 • Образование: минимум основно;
 • Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит в предоставяне на социални услуги в Специализирани институции и други социални услуги в общността или в домашна среда.
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки, като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Да имат желание за работа с хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 65 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.
 • Умения за работа с почистващи препарати, дезинфекция на сгради и др.

Вид договор: Трудови договори

Срок на договора: 12 месеца

Място на работа - ЦГЛУИ с. Памукчии

 

 1. Работник-поддръжка на 8 часов работен ден -1 бр.
 • Образование: средно;
 • Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит в предоставяне на социални услуги в Специализирани институции и други социални услуги в общността или в домашна среда.
 • Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки, като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Да имат желание за работа с хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 65 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.
 • Умения за работа с почистващи препарати, дезинфекция на сгради и др.

Вид договор: Трудови договори

Срок на договора: 12 месеца

Място на работа - ЦГЛУИ с. Памукчии

 

І. Документи за участие в конкурсната процедура:

При кандидатстване желаещите да работят в социалната услуга,  представят следните задължителни документи:

 1. Заявление (по образец);
 2. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);
 3. Копие на документи за завършено образование;
 4. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./ – при наличието на такива;
 5. Копие от документи за наличие на опит – при наличието на такива.
 6. Документ за самоличност (за справка); 

 

II.Начин за провеждане на подбора:

 • 1 – ви етап:Подбор по документи – проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението. Подборната комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в подбора се допускат само лица, представили всички необходими документи. 
 • 2 – ри етап:Събеседване

 

     III. Място и срок за подаване на документи за участие: 

Заявленията, заедно с придружаващите ги документи се подават от 20.09.2021 г. до 30.09.2021 г. всеки работен ден от 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 ч. лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

      Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

 • В сградата на Община Нови пазар – гр.Нови пазар, ул. „Васил Левски” №3, Деловодство – в Информационния център.
 • документите са достъпни и на интернет страницата на Община Нови пазар –https://novipazar.acstre.com/
 • За повече информация на тел : 0884891889 Мария Димитрова-гл. експерт „СДЗ” и координатор на проекта.


- Заявление за кандидатстване за работа /образец/

- Декларация за съгласие за обработка на личните данни /образец/