Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11 юли 2021 год

08.07.2021 г. - Заповед №639/08.07.2021 на Кмета на Община Нови пазар за забрана продажбата и употребата на спиртни напитки на 11.07.2021 г.


05.07.2021 г. - Съобщение относно Обучение на гражданите за гласуване с машина


01.07.2021 г. - Съобщение за заявления за гласуване в изборите за народно събрание с подвижна избирателна кутия, съгласно Закона за здравето


29.06.2021 г. - Списък на заличените лица


19.05.2021 г. - Заповед за образуване на избирателни секции


26.05.2021 г. - Заповед №474/26.05.2021 за определяне местата за поставяне на агитационни материали-плакати,обръщения и други агитационни материали на територията на Община Нови пазар


27.05.2021 г. - Съобщение относно желаещи граждани да упражнят правото си на глас


28.05.2021 г. - Избирателни списъци във връзка с провеждане на Избори за Народно събрание 11 юли 2021г. - I част
28.05.2021 г. - Избирателни списъци във връзка с провеждане на Избори за Народно събрание 11 юли 2021г. - II част


31.05.2021 г. - П О К А Н А Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии на територията на Община Нови пазар, за произвеждане на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 год.


02.06.2021 г. - Изборни книжа: https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/documents

02.06.2021 г. - Справка в избирателен списък: http://www.grao.bg/elections