Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021

01.04.2021 г. - Заповед № 291/01.04.2021г. за образуване на подвижна избирателна секция.


01.04.2021 г. - Заповед № 286/31.03.2021г. за забрана за продажба на алкохол на 4 април 2021г.


26.03.2021 г. - Образци на удостоверения издадени от Министерство на вътрешните работи за издаване на лична карта


23.03.2021 г. - Списък на заличените лица


22.03.2021 г. - Покана до парламентарно представените партии и коалиции  за провеждане на консултации


11.03.2021 г. - Съобщение за заявления за гласуване в изборите за народно събрание с подвижна избирателна кутия, съгласно Закона за здравето


11.03.2021 г. - Разяснителна кампания (видео)
11.02.2021 г. - Заповед за образуване на избирателни секции
18.02.2021 г. - Съобщение във връзка с Указ №9 за насрочване на избори за Народно събрание на 04.04.2021 година

18.02.2021 г. - П О К А Н А Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на Секционни избирателни комисии (СИК) и Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) на територията на Община Нови пазар за произвеждане на изборите за Народно събрание на 04 април 2021 год.

19.02.2021 г. - Избирателни списъци във връзка с провеждане на Избори за Народно събрание 2021г. - I част

19.02.2021 г. - Избирателни списъци във връзка с провеждане на Избори за Народно събрание 2021г. - II част


23.02.2021 г. - Изборни книжа: https://www.cik.bg/bg/ns2021/documents

23.02.2021 г. - Справка в избирателен списък: http://www.grao.bg/elections


25.02.2021 г. - Заповед за определяне местата за поставяне на агитационни материали-плакати,обръщения и други агитационни материали на територията на Община Нови пазар