Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Избори за президент и вицепрезидент на републиката - национален референдум 2016 г

14.11.2016.г. - Съобщение за изплащането на възнагражденията на членовете на СИК/ПСИК


31.10.2016.г. - Съобщение за обучения на СИК и ПСИК


29.10.2016.г. - Телефони на Районна прокуратура гр. Нови пазар и Районно управление на МВР гр. Нови пазар за подаване на сигнали


29.10.2016.г. - Заповед 1194 за опазване на обществения ред - забрана за продажба и употреба на алкохол


27.10.2016.г. - Съобщение за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването


27.10.2016.г. - Заповед 1174 за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването


25.10.2016.г. - Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016.г.


25.10.2016.г. - Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 06.11.2016.г.


24.10.2016.г. - Обръщение на Пресцентъра на МВР и копия от удостоверения, които ще бъдат издавани на българските граждани


21.10.2016.г. - Заповед № 1162 за образуване на подвижна избирателна секция


19-10-2016 - Информационен лист - национален референдум.


10.5.2016 - Заповед № 1094/04.10.2016.г. на Кмета на Община Нови пазар във връзка с провеждане на информационно-разяснителната кампания за национален референдум на 06.11.2016.г.


10.5.2016 - Заповед № 1093/04.10.2016.г. на Кмета на Община Нови пазар във връзка с провеждане на предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 06.11.2016.г.


26-09-2016 - Избирателни списъци за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016г


26-09-2016 - Информационен лист - национален референдум 2016.


26.09.2016 - Избирателни списъци за произвеждане на национален референдум на 06.11.2016г


21-09-2016 - Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК в Община Нови пазар - избори 2016.г.


16-09-2016 - Заповед № 1051/15.09.2016 год. за образуване на избирателни секции - Избори 2016.


16-09-2016 - Съобщение


16-09-2016 - Заявления


16-09-2016 - Справки в избирателни списъци


16-09-2016 - Въпроси и отговори