Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Съобщения
ОБЯВЛЕНИЕ Относно: Проект на „Програма за опазване на околната следа на община Нови пазар за периода 2021г. – 2027г.”
08.09.2021

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на „Програма за опазване на околната следа на община Нови пазар за периода 2021г. – 2027г.”

 

1.      Становища мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва.

 

На хартиен носител:

 

-          Адрес: гр. Нови пазар, ул. Васил Левски № 3, информационен център.

-          На вниманието на Петя Атанасова – началник отдел „ ТСУ, ЕЗ и ППОСОЕС

-          Относно: Проект на „Програма за опазване на околната следа на община Нови пазар за периода 2021г. – 2027г.”

 

На електронен носител:

 

-          На имейл: npazar@icon.bg;

-          Относно: Проект на „Програма за опазване на околната следа на община Нови пазар за периода 2021г. – 2027г.”

 

2.      Форма на обществените консултации:

 

-          Писмени консултации.

 

3.      Период на консултацията:

 

-          30 (тридесет) дни от 8.09.2021г. –  до 8.10.2021г, 17:00 часа.

 

4.      Съдържание:

 

-          Проект на „Програма за опазване на околната следа на община Нови пазар за периода 2021г. – 2027г.”

 

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на страницата на общината.

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР