Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Съобщения
Съобщение относно избор на доставчик на електрическа енергия (НСОРБ)
02.04.2021
УВЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


През 2020 г. бяха приети промени в Закона за енергетиката, съгласно които от
1 октомври 2020 г. всички небитови клиенти, които към настоящия момент се
снабдяват с електрическа енергия по регулирани цени, следва да сключат
договор с търговец за доставка на електрическа енергия по свободни
договорени цени.

Напомняме Ви, че ако до 30.06.2021 г. не изберете доставчик на свободен
пазар, от 01.07.2021 ще бъдете служебно прехвърлени към доставчик от
последна инстанция (ДПИ), където договорните условия не се договарят
индивидуално.

За по-пълна информираност и осигуряване на възможност за участие на пазара
на електрическа енергия по свободно договорени цени, Комисията за енергийно
и водно регулиране (КЕВР) създаде платформа за сравняване на оферти за
доставка на електрическа енергия. Платформата може да бъде разгледана на
следния електронен адрес http://platforma.dker.bg/


Като се надявамe с тази информация да сме полезни в ежедневната Ви работа,

С уважение,

Екип НСОРБ