Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Проекти на нормативни актове
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно: ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВА И ЛИЦА, ЖИВЕЕЩИ НА СЕМЕЙНИ НАЧАЛА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ И МОТИВИ КЪМ НЕГО
01.03.2021

 

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА

На основание чл. 26, ал.З и ал.4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Нови пазар, а именно: http://www.novipazar.acstre.com/. Община Нови пазар предоставя възможност за провеждане на обществени консултации с граждани и юридически лица по предлаганите Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на двойки и семейства с репродуктивни проблеми в община Нови пазар, като определя срок за предложения и становища по Проекта за изменение до 01. 04.2021г. (включително).

Предложения и становища по Проекта могат да бъдат направени на e-mail: npazar@icon.bgили подавани в писмен вид в Информационен център на Община Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. Васил Левски №3.

 

  

Мотиви към проект Правилник за финансовот подпомагане на процедури "ин витро".

 

 

Справка по чл.26,ал.5 от Закона за нормативните актове