Проекти
Структтурни фондове на ЕС
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0700 500 54 - самоотчет, сигнали, водомерни и технически услуги, лабораторни услуги.4808 

Проекти на нормативни актове
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Нови пазар
18.11.2020


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Нови пазар

 

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации” с предмет:

            „Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Нови пазар”

 

  1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:
  • на хартиен носител:

            адрес: гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски” № 3, Център за информация и услуги.

            На вниманието на: Калоян Хинчев – Секретар на община Нови пазар.

  • по електронен път:

на ел. поща: npazar@icon.bg или novipazar@novipazar.bg

На вниманието на: Калоян Хинчев – Секретар на община Нови пазар.

 

  1. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни: от 18.11.2020 год. – до 18.12.2020 год.
  2. Съдържание на документацията:

 

  1. Координати за връзка:

Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар, тел. 0887440401, имейл: sekretar@novipazar.bg

 

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари.

 

С уважение,

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Нови пазар


Справка по чл.26 ал.5 от Закона за нормативните актове