Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Съобщения
Кметът на Община Нови пазар с призив за подкрепа на болницата в града
17.11.2020


     Във връзка със спешните нужди от оборудване на новооткритите отделения за лечение на болни от COVID, общинското ръководство в лицето на кмета Георгиев организира дарителска кампания. За нея ви съобщихме преди дни, а днес прилагаме списък с необходимите материали.


Необходимите материали и средства са:

Одеяла или олекотени завивки – 150 броя;
Възглавници – 150 броя;
Спално бельо (чаршаф, плик, калъф) – 150 броя;
Хладилници за съхранение на биологични продукти и медикаменти – 2 броя;
Стенни конвектори – 30 броя, като за целта ще се събират средства на обща стойност 6000 лева ;
Дюшеци за болнични легла – 50 броя, като за целта ще се събират средства на обща стойност 4450 лева.


Банковата сметка
, по която могат да се правят дарения за борбата с COVID-19 е:
BG 92 FINV 91508415926535 FINVBGSF
Основание на превода: 445100
Борба срещу COVID-19


Към днешна дата функционират: Приемно отделение със спешен хирургичен кабинет, Клинична лаборатория, Рентгеново отделение оборудвано и със скенер и дентален рентген, Отделение за физиотерапия и рехабилитация, в което се обслужват и граждани амбулаторно, Неврологично отделение и Вътрешно отделение със сектор за лечение на туберкулоза.
В настоящия момент капацитетът на Вътрешно отделение и Неврологично отделение е запълнен, разкрити са и допълнителни легла. Тези две отделения са обособени и се настаняват заболели от COVID-19, освен от община Нови пазар, така и от съседните общини.


В сградата на общинска администрация се разкри център за дарения в натура.
 За улеснение на гражданите е открит и горещ телефон – 0882 91 56 86 на който могат да се правят запитвания, консултации и упътване във връзка с даренията. Телефонът ще бъде активен всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа.


Призовавам всички съграждани – физически и юридически лица, да подкрепят кампанията и подадем ръка в тези дни на изпитание и нужди на нашите медици от болницата в Нови пазар. Усилията, които полагат нашите лекари, сестри, санитари и служители, нямат цена и отплата. Можем поне малко да облекчим тяхната работа, като им осигурим най-необходимото. Днес те имат нужда от всички нас! Нека го направим!“, завършва в призива си кмета Георгиев.


Припомняме, че на 27 ми март беше открита дарителска кампания за борба срещу COVID-19. Тогава кметския екип в лицето на Георги Георгиев и Айсел Руфад, заместник – кмет на общината и Иван Ганчев – председател на Общинския съвет, дариха месечните си възнаграждения. В тази акция се включиха политически партии и движения, граждани и бизнес а събраните средства бяха на стойност 11740 лева, които бяха предоставени на болницата за закупуване на най необходимите материали.
Отделно фирми и граждани дариха: Дезинфектант за ръце – 24 бр, Защитни шлемове – 30 бр, Манти за еднократна употреба -105 бр, Гащиризони – 75 бр, Хирургически маски – 1000 бр.