Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Съобщения
Община Нови пазар спечели проект „Осигуряване на технически средства за ЦНСТ№2ДУ, ЦНСТМУ и ЦНСТДБУ“
15.10.2020

Община Нови пазар спечели  проект „Осигуряване  на  технически средства за ЦНСТ№2ДУ, ЦНСТМУ и ЦНСТДБУ - Нови пазар" към Фонд „Социална закрила” за снабдяването с технически средства на децата от трите центъра. Общата стойност на проекта е 12 000,00 лв.

Целта на програмата е да се осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите, които учат и са настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейност, както и да подпомогне тяхната самостоятелност. С подкрепата за усвояване на материала, ще се увеличат шансовете им за успешно завършване на учебната година, преминаване в следваща форма на обучение и по-нататъшната квалификация и реализация на пазара на труда. След извършено предварително проучване, чрез директора на Центровете,  стана ясно, че през учебната 2020-2021 година  има 24 ученика от І до ХІІ клас, които посещават училище.

Община Нови пазар гарантира, че получените средства от Фонд „Социална закрила” ще бъдат изразходвани, според заложеното в проекта и в резултат от това ЦНСТ ще стане още по-привлекателно място за живеене и ще задоволява нарастващите нужди на потребители на услугата.