Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Съобщения
О Б Я В A от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ШУМЕН
14.09.2020О Б Я В
A

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ШУМЕН,

 

информира, че със заповед № ОХ-699/19.08.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за приемане на военна служба (войници) на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина – 167   (сто шестдесет и седем) вакантни длъжности в следните военни формирования от състава на Съвместно командване на силите:

- в.ф. 22720 – Смядово – изисква се Свидетелство за управление на МПС кат. „С”;

- в.ф. 48940 – Бургас; в.ф. 54850 – Бургас; в.ф. 54860 – Бургас;

- в.ф. 54630 – Бургас ;  в.ф. 54680 – Бургас;

- в.ф. 28860 – Горна Малина; в.ф. 32450 – Мокрен; в.ф. 42700 – Сливен;

- в.ф. 22980 – София; в.ф. 22680 – Карлово; в.ф. 42610 – Козарско;

- в.ф. 22700 – Костенец; в.ф. 52370 – Негушево; в.ф. 22620 – София; в.ф. 52480 – София;

- в.ф. 52210 – Банкя; в.ф. 54300 – София.

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 

- да са на възраст до 40 години;

- да са завършили средно или по-високо образование;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство;

- да покрият нормативите за физическа годност;

- да са психологично пригодни;

- и други специфични изисквания за заемане на длъжностите;

Срок за подаване на документи: до 16.10.2020 г. в най-близкото военно окръжие по постоянен адрес на местоживеене на кандидата.

Конкурсът ще се проведе за времето от 09.11.2020 г. до 13.11.2020 г. включително.

ВАЖНО: Могат да кандидатстват и бивши военнослужещи, не по-възрастни от 44 години (към датата на сключване на договора за военна служба),  освободени от военна служба преди по-малко от 10 години (към датата на подаване на заявлението), и да не са освободени, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение .

 Допълнителна информация на:

- телефон:  0882 552 018,  ; email: v_otdel_shumen@abv.bg

- телефон:  0882 853 097/офис за военен отчет в община Н.пазар/

- интернет адрес на ЦВО – www.comd.bg или национален телефон: 0700 20 407