Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Съобщения
СЪОБЩЕНИЕ за планови прекъсвания на доставката на електроенергия
04.09.2020

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

По предоставена информация от Енерго Про -  ЕРП Север за планови прекъсвания на доставката на електроенергия, Ви уведомяваме за следното:

 

20.08.2020 г. до 20.09.2020 г. В периода 08:30 ч. до 17:30 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на гр. Нови пазар.

Прекъсванията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 мин. и се налагат поради подмяна на електромери.

 

На 08.09.2020 г. В периода 08:00 ч. до 16:40 ч.

Поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в селищата Памукчии, Стоян Михайловски, Жилино, Мировци, Беджене, Преселка, Сечище, Писарево, Тръница и ТП Текстил Нови пазар .

 

От 10.09.2020 г. до 21.09.2020 г. В периода 09:00 ч. до 17:00 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в: с. Стоян Михайловски – (Трафопост „Читалище”) : улици „Филип Тотю“, „Камчия“, „Гено Митев“, „В.Коларов“, „В.Копринков“, „Ивайло“, „Дунав“, „Ал. Стамболийски“, „Витоша“, „Пирин“, „Димитър Полянов“, „Ст. Караджа“, „Албена“, „Стара планина“, „Пирин“, „Рила“, „Тунджа“, „Родопи“, „Марица“, „Младост“

 

На 10.09.2020 г. В периода 09:00 ч. до 16:40 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни временни смущения в районите на селата Правенци , Избул и Войвода.

 

На 11.09.2020 г. В периода 08:00 ч. до 17:00 ч.

Поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на селищата: Памукчии,

Стоян Михайловски, Жилино, Мировци, Беджене, Преселка, Сечище, Писарево, Тръница и ТП Текстил Нови пазар.

 

На 14.09.2020 г. В периода 08:00 ч. до 17:00 ч.

Поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Нови пазар, трафопостове Бетонов възел, Кравекомплекс, ДЗС - Западна промишлена зона и квартал „Дружба“ , ул.”Ивайло”

 

От 16.09.2020 г. до 23.09.2020 г. В периода 09:00 ч. до 17:00 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Нови пазар – улици: „Хр. Ботев“ , „Цар Иван Шишман“ , „Васил Левски“, „Стана войвода“,

„Панайот Волов“, „Ангел Кънчев“, „Бузлуджа“, „Шейново“, „Софроний Врачански“ Прекъсването ще се състои само в работни дни.

 

На 18.09.2020 г. В периода 16:00 ч. до 17:00 ч.

Поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в гр. Нови пазар в района на Западна промишлена зона и квартал „Дружба”.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ