Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Съобщения
С Ъ О Б Щ Е Н И Е, във връзка с предстоящо заседание на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата
24.07.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

         Уважаеми съграждани,

        

         Уведомяваме Ви, че във връзка с предстоящо заседание на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата, сформирана като консултативен орган към Кмета на Община Нови пазар, имате възможност в срок до 31.07.2020 год., да подавате сигнали/предложения във връзка с безопасността на движението по пътищата.

         Сигнали/Предложения могат да се подават в деловодството на общинска администрация Нови пазар или на имейл адрес: novipazar@novipazar.bg и следва да съдържат: имена, адрес на подател, адрес на пътния участък/улица за който се прави предложение и по възможност снимков материал.

         Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани.

 

         С уважение,

         Калоян Хинчев

         Секретар на Община Нови пазар