Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Съобщения
Съобщение за нарушено водоснабдяване
20.07.2020

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

По информация от Експлоатационен район - Нови пазар към „В и К Шумен” ООД, Община Нови пазар

Във връзка с възникнала авария на довеждащ водопровод от водоснабдителната система на гр.Нови пазар и необходимостта от извършване на аварийно-възстановителни работи,  ще е нарушено водоснабдяването по високите части в гр.Нови пазар.

Ремонтно-възстановителните дейности ще продължат до отстраняване на аварията, като максимален срок за напълно регулярно водоподаване се посочва 22.07.2020 год.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ