Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Всичко за COVID-19
ЗАПОВЕД № РД-01-130/12.03.2020 год., на Министъра на здравеопазването
19.03.2020

 Със своя Заповед № РД-01-130/12.03.2020 год., Министъра на здравеопазването, нареди всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от страни от Европейския съюз или извън него да се поставят под карантина от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписаие на органите на граничния здравен контрол.

                Всички лица поставени под карантина са длъжни да не напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок.

                Община Нови пазар призовава гражданите пристигащи на нейна територия да спазват стриктно нарежданията на Министъра на здравеопазването.

                Сигнали за лица пристигнали на територията на град Нови пазар може да се подават на тел. 0885302775, а за останалие населени места на територията на общината на кмета или кметския наместник.