Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Съобщения
Отмяна на ограничението за движение на МПС в Община Нови пазар
07.02.2020На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.65 от Закона за защита при бедствия

ОТМЕНЯМ:

Заповед № 149 от 06 Февруари 2020 год., за движението на МПС по път SHU /III-701/ НОВИ ПАЗАР – ГРАНИЦА (общ.Нови – пазар – Каспичан) – ПЛИСКА /III-2007/.

Движението по пътния участък е възстановено.

Препоръчвам ограничение на движението на личните МПС без спешна необходимост между селищата на територията на Община Нови пазар и в границите на населените места.

Настоящата моя заповед да се сведе до знанието на Началник РУ-Нови пазар за сведение и изпълнение, както и на кметове на населени места.

Заповедта да бъде публикувана на интернет страницата на Община Нови пазар и разгласена чрез социалните мрежи.

Контрол по заповедта ще упражнявам лично

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Нови пазар