Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Съобщения
Информация във връзка с усложнената метеорологична и пътна обстановка на територията на община Нови пазар към 17:00 ч., на 06.02.2020 год.
06.02.2020


По отношение на пътната обстановка, със Заповед № 149/06.02.2020 год.,на
Кмета на община Нови пазар е преустановено движението на МПС по път
SHU/III-701/ Нови пазар-граница (община Нови пазар - Каспичан) - Плиска
/III-2007), за периода от 10:00 часа на 06.02.2020 год., до 10:00 часа
на 07.02.2020 год. При промяна в пътната обстановка и привеждане на пътя
според стандартите за движение в зимни условия, заповедта ще бъде
отменена.

 Към 17:00 ч. продължава да бъде непроходим пътния участък
от разклона преди с. Стоян Михайловски до с. Мировци, извършват се
необходимите действия за осигуряване на достъп до населените места.


Републикански път 2-27 в уастъка гр. Нови пазар - с. Тръница е почистен
до границата на община Нови пазар с община Вълчи дол и е проходим при
зимни условия.

 Пътните участъци до с. Избул и с. Правенци са
непроходими, като се работи по осигуряването на достъп до населените
места.

 Пътните участъци до с. Енево, с. Стан, с. Зайчино ореше, с.
Войвода, са проходими при зимни условия.

 Републикански път 3-701 в
участъка от гр. Нови пазар до разклона за с. Войвода е проходим при
зимни условия.

 Пътните участъци до с. Беджене, с. Писарево и с.
Тръница са непроходими като се извършват необходимите действия за
осигуряване на достъп до населените места.

 Във всички населени места
на територията на общината и общинсия център електроподаването е
възстановено, като в селата: Правенци, Избул, Стоян Михайловски и
Мировци някои улици остават без ток, поради прекъснати проводници.


Работи се по възстановяване на водоподаването в населените места на
територията на община Нови пазар.

 Към 17:00 ч. няма данни за
бедстващи лица и закъсали превозни средства. Във всички населни места са
осигурени стоки от първа необходимост.

 В общинския център има
осигурено 24-часово дежурство, на следния телефонен номер: 0885302775.